Sklep

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.silvermagic.pl i www.silvermagic.com.pl prowadzony jest przez:
SILVER MAGIC Renata Michalczewska
ul. Szobera 5 paw. 6b, 01-318 Warszawa
NIP : 969-035-04-25
REGON: 364119727
2. Sklep internetowy firmy SILVER MAGIC , zwany dalej sklepem internetowym www.silvermagic.pl lub www.silvermagic.com.pl , prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet.

Zamówienie, cena, transport

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Przy każdym produkcie zamieszczonym na stronach sklepu internetowego www.silvermagic.pl i www.silvermagic.com.pl ceny są wartościami brutto, wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru. Koszt ten jest automatycznie doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu w potwierdzeniu zamówienia.
5. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.
6. Transakcje zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego www.silvermagic.pl i www.silvermagic.com.pl są umowami kupna-sprzedaży i ich potwierdzeniem jest paragon z kasy fiskalnej, dostarczany Klientowi wraz z zamówieniem.
7. www.silvermagic.pl i www.silvermagic.com.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności .
8. Zamówienia za które zapłata nie wpłynie na konto silver magic w ciągu 5 dni roboczychi od daty ich złożenia zostaną anulowane.
9. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez wysłanie listu pocztą elektroniczną e-mail na adres podany w zakładce kontakt. Zmiana zamówienia wymaga zwrotnego potwierdzenia przez obsługę sklepu internetowego www.silvermagic.pl lub www.silvermagic.com.pl
10. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go elektronicznie do sklepu internetowego www.silvermagic.pl. lub www.silvermagic.com.pl

Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
* dane kontaktowe /adres poczty internetowej, telefon/ i dane adresowe zamawiającego /oraz odbiorcy i płatnika, jeżeli są to inne osoby niż zamawiający,
* co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną,
* koszty transportu,
* dane do faktury, jeżeli ma być wystawiona.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych wszystkich danych.

11. Składający zamówienie otrzymuje informację o statusie zamówienia /potwierdzenie zamówienia/ pocztą elektroniczną na podany przez zamawiającego adres e-mail, w momencie złożenia zamówienia.
12. Należności za zamówione towary regulowane są w formie przedpłaty przelewem.
13. Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto:

SILVER MAGIC
ul. Szobera 5 paw. 6b, 01-318Warszawa
Nr konta MULTI BANK 64 1140 2004 0000 3902 7614 1959 
W tytule przelewu lub blankiecie pocztowym należy podać numer zamówienia.

14. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zwroty, reklamacja

15. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów  konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od daty wydania towaru. Pisemne oświadczenie powinno zawierać numer konta bankowego, na jakie ma nastąpić zwrot uiszczonej ceny.
16. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy zobowiązany jest on niezwłocznie zwrócić otrzymany towar do SILVER MAGIC Koszty zwrotu ponosi Klient.
17. Towar może zostać zwrócony tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt nie będzie nosił śladów używania.
18. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.
19. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
20. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 3 dni roboczych /obciążenie konta sprzedającego/ od daty zwrotnego przyjęcia towaru spełniającego w/w. wymagania, wyłącznie na konto bankowe wskazane przez kupującego.
21. Zwroty lub reklamacje należy wysyłać przesyłkami poleconymi. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.
22. Biżuteria oferowana w sklepie www.silvermagic.pl i www.silvermagic.com.pl  w momencie wysyłki jest pozbawiona wszelkich wad.

Rabaty, programy lojalnościowe

23. Zasady programu Rabatowego:

* Rabat jest określany dla każdego produktu indywidualnie .
* Rabaty nie dotyczą produktów aktualnie będących w cenach promocyjnych.

Postanowienia końcowe

24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
25. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną przez sklep www.silvermagic.pl i www.silvermagic.com.pl z Klientami. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW.
27. SILVER MAGIC zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.